Uzayın sırları

Sıradaki içerik:

Uzayın sırları

e
sv

Amerikan İç Savaşı

11 okunma — 20 Aralık 2022 21:12

 

Amerikan İç Savaşı

Amerikan İç Savaşı (1861-1865), Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeyi ve güneyi arasında, özellikle kölelik meselesi yüzünden çıkan bir çatışmaydı. Savaşta yaklaşık 620.000 asker öldü, bu sayı Amerika’nın diğer tüm savaşlarının toplamından daha fazla. Savaş, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kölelik kurumunu sona erdirdi.

Amerikan İç Savaşı’nın Nedenleri

Amerikan İç Savaşı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklandı:

 

  • Kölelik: Kuzey eyaletleri köleliği kaldırmak isterken, Güney eyaletleri köleliği sürdürmek istedi. Bu, savaşın birincil nedeniydi.

 

  • Eyalet hakları: Federal hükümetin eyaletler üzerindeki yetkisinin kapsamı konusunda anlaşmazlık vardı.

 

  • Ekonomik farklılıklar: Güney, öncelikle tarımsal, Kuzey ise öncelikle endüstriyeldi. Güney, serbest ticareti tercih ederken, Kuzey daha yüksek tarifeleri destekliyordu.

 

  • Bölgesel gerilimler: Kuzey ve Güney eyaletleri arasında, özellikle kölelik konusunda büyüyen bir bölünme vardı.

 

 

Amerikan İç Savaşı’nın Sonuçları

Amerikan İç Savaşı’nın Amerika Birleşik Devletleri için geniş kapsamlı sonuçları oldu.

 

  • Birleşme: Savaş, ulusu birleştirmeye ve federal hükümetin tek tek eyaletler üzerindeki gücünü pekiştirmeye yardımcı oldu.

 

  • Köleliğin Kaldırılması: Savaşın belki de en önemli sonucu köleliğin kaldırılmasıydı.

 

  • Ekonomik Değişiklikler: Savaşın sona ermesi, ülke sanayileşmiş bir ekonomiye doğru ilerlerken Amerikan ekonomisinde değişikliklere yol açtı.

 

  • Sosyal değişiklikler: Savaş, Afrikalı Amerikalılar için daha fazla haklar da dahil olmak üzere önemli sosyal değişikliklerle sonuçlandı.

 

Amerikan İç Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri tarihi üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve bugün hala yankılanan bir çatışma. ABD tarihinin en kanlı ve en kan dökücü olayı olarak yazılı olan Amerikan İç Savaşı, 1861 ila 1865 yılları arasında 61 ay süren bir savaştı. Bu savaşın başlangıcı, Kuzey’deki 11 ülkeden sekizinin bağımsızlık ilanıyla ve Geri Kalan Üçününde,avuç içi uzunluğunda, Kanun Hükmünde Kararnameler (Birleşik Devletlerin Anayasasının neredeyse hiç esneklik tanımayan Bölünmemiş Cazibe Kültüründen kaynaklanan körü körüne kuralları) çiğnemesi nedeniyle başlamıştır. İç Savaş ayrıca, güçlü olan ve kölesi olmak istemeyen kölelerin arasında verilmeye başlayan ve Kuzey ve Güney arasındaki en büyük savaş olarak kabul edilmeye başlamıştır.

İç Savaş, 14 Temmuz 1861’de gerçekleştirilen saldırısıyla başlamıştır. Savaşın başlangıcında, Kuzey doğu ile Güney’in ortasında bulunan Bulgaristan Confederate isimli Amerikan konfederasyonu topraklarına saldırmış ve böylece ABD’nin bölünmesi başlamıştır. İki kutuplu savaşa başlamıştır. Kuzey kutbu bir araya gelerek Birleşik Devletleri oluşturmuş ve Güney kutbu olanlar Birlikleri kurmuştur. Böylece, İç Savaş başlamıştır.

Güney tarafı, ABD ordusu tarafından ekonomik ve sosyal stratejileri kullanarak en iyi şekilde savunulmaktaydı. Bununla birlikte, Güney kutbu iktidarı, savaşın başında Kuzey’in güçlenmesinin durdurulması ve Güney’in tarihsel haklarından cayma olmamasını kesinlikle istiyordu.

Güney, büyük sadakat göstererek Kuzey’e karşı tüm saldırıları direniş göstererek cevapladı. Güney, aynı zamanda Amerikan İç Savaşının tarihsel açıdan en önemli zaferlerinden birini, Gettysburg’daki Paktını kazanmış olan 1863 Gettysburg Mücadelesi’nde yaşamıştır. Getteysburg Mücadelesinden sonra, Güney kutbu Kristen ittifaklarının pek çok bölgede aldıkları zaferlerin arka arkaya gelmesi, Güney’in savaşı kazanmasına izin verdi.

Kuzey ve Güney arasındaki savaş, 1865 yılının Nisan ayında Dört Muhafızlar Savaşı’nın nihayetiyle sona erdi ve bağımsız Güney eyaletleri anlaşma gereği kaybettiler. Güney tüm silahlanmalarını teslim etmek zorunda kaldı ve geniş çapta köleliğin kaldırılması gerçekleşti. Kuzey, İç Savaşın ardından Güney altında geniş bir toprak alanı ve çok sayıda yeni devlet kazandı.

İç Savaş, günümüzde Amerika’nın demokratik başlangıcı için çok önemli bir an olmaktadır çünkü birleşken ayrılıklar korunmuştur. İç Savaşta ayrıca, Kuzey ve Güney arasındaki düşmanlığın, iktisat, siyasi ve kültürel açıdan arka arkaya gelen zaferlerin ortadan kalkmasıyla sonlanmasına ve günümüz ABD’sinin oluşmasına da katkıda bulundu.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli