Su ve Önemi

Sıradaki içerik:

Su ve Önemi

e
sv

Antik Yunan ve Roma tarihi

8 okunma — 20 Aralık 2022 21:01
Antik Yunan ve Roma tarihi

Antik Yunan ve Roma Tarihi

Eski Yunan ve Roma uygarlıkları, dünya tarihine bugün hala görülebilen ve takdir edilebilen benzersiz katkılarda bulunmuştur. Greko-Pers Savaşlarından Roma İç Savaşlarına ve Roma Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar, antik Yunanlılar ve Romalılar modern toplumun temellerini attılar.

Yunan Tarihi

Antik Yunan uygarlığı, Tunç Çağı boyunca Akdeniz bölgesi çevresinde gelişmiş ve Batı uygarlığının temellerini atmıştır. Demokrasi kavramını, Olimpiyat Oyunlarını, edebiyatı, bilimi ve felsefeyi tanıttılar. En büyük başarılarından bazıları şunlardır:

 • Şehir devletlerinin oluşumu: Arkaik dönemin başlangıcında, her biri kendi kültür ve yaşam tarzlarını geliştiren Atina, Sparta, Teb ve Korint şehir devletleri ortaya çıktı.
 • demokrasinin temeli: Atinalılar, vatandaşlara söz hakkı verilen ve daha fazla insanın şehir devletlerinin yönetimine dahil olmasına izin veren bir hükümet biçimi uyguladılar.
 • Olimpiyat Oyunları: MÖ 776'da kurulan bu atletik olaylar, insan hünerlerini kutladı ve şehir devletleri arasındaki savaşları caydırdı.
 • Matematik ve bilim: Eski Yunanlılar, uygarlığın ilerlemesi için gerekli olan matematik, astronomi ve geometri bilimlerini geliştirdiler.
 • Felsefe: Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi antik Yunan düşünürleri, etik ve ahlak hakkında önemli felsefi teoriler ortaya attılar.

Roma Tarihi

Roma İmparatorluğu, antik dünyadaki etkileyici siyasi ve kültürel etkisiyle ünlüdür. En ünlü başarılarından bazıları şunlardır:

 • Organize hükümet: Sivil huzursuzluk ve monarşiye tepki gösterdikten sonra Romalılar, vatandaşlara karar alma süreçlerinde daha fazla temsil hakkı veren Cumhuriyet hükümet biçimini kurdular.
 • Kalıcı yol ağı: Romalıların ünlü yol sistemi bugün hala kullanılıyor ve imparatorluğun farklı bölgeleri arasında verimli ulaşım ve iletişim sağlıyor.
 • Etkili Sanat: Romalı heykeltraşlar, ressamlar ve mimarlar, antik dünyanın bugün hala görülebilen en etkileyici sanat eserlerinden bazılarını yarattılar.
 • Roma Hukuku: Bu hukuk sistemi MS 6. yüzyılda İmparator Justinianus tarafından uygulanmış ve günümüzdeki birçok kanuna temel teşkil etmiştir.
 • Hıristiyanlığın yayılması: İmparator Konstantin'in Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra varlığı Roma İmparatorluğu'nun her yerine yayılmış ve resmi dini haline gelmiştir.

Eski Yunanlılar ve Romalılar dünya tarihinde silinmez bir iz bırakmışlardır. Felsefe, matematik ve bilimden demokrasiye ve örgütlü hükümete kadar bu iki medeniyet, modern toplumumuzu şekillendirdi. Antik Yunan ve Roma tarihi, özellikle Doğu Akdeniz coğrafyasında insan tarihine ve kültürüne hayat veren iki topluluk için özel bir yere sahiptir. Antik Yunan ve Roma kültürünün, Avrupa’daki kültürün özünden oluşan bir miras olduğuna dair inancımız özellikle yoğundur.

İlk olarak, antik Yunanlar; matematik, fizik, mitoloji, sanat ve filozofi alanlarında, geliştirmiş oldukları akılcı düşünme yönteminin bir sonucu olarak yüksek bir akademik kültür oluşturmuşlardır. Geçmişe ait tarihsel teoriler, dizeler ve masallar, mitolojiler, felsefi düşünceler, zanaatlar ve daha fazlası, çoklemeli Yunan hayal gücü üretti.

Romalılar ise daha geniş bir imparatorluk düzeni oluşturmuşlardır. Antik Roma tarihinin izinde izlenen ve etkilediği hüküm süren yönetim yapısı hala bize, o devirde var olan imparatorlukların kurumsal özelliklerinin ne olduğunu gösterir. Bunun yanında Roma yaşam tarzının ve kültürünün oluşturduğu ortak bir medeniyet ortasında siyaset, bürokrasi, sanat, din, ekonomi ve daha pek çok konuda düşünceleri ortaya atılmış.

Yine de, Yunan ve Roma mirasının en önemli özelliği özgürlük ve çoğulculuktur. Bu iki topluluk, güç sahibi bir sivil toplum bağlamında politik ve toplumsal haklar için mücadele eden kişilerin mirasıdır. Her iki kültür de, toplumsal çeşitliliği kabullenmeyi, insan haklarını geliştirmeyi ve kişisel inisiyatifi desteklemeyi öğütler.

Yunan ve Roma tarihini çok kapsamlı bir şekilde öğrenmek, günümüz medeniyetinin kökenlerine ışık tutmak için yeni bir kapı açmaktadır. Geçmişte ve şimdiye kadar, geleceğe yönelik modern medeniyet ve kültürü anlamak ve değerlendirmek için bir uygulama sağlayan bu iki topluluk, medeniyetin değerlerinden ödün vermeden ilerlemesini öngördü.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli