Tarih, insanlık tarihinin en eski bilim dalıdır

Sıradaki içerik:

Tarih, insanlık tarihinin en eski bilim dalıdır

e
sv

“Bilim ve kültür: Hangi kültürler bilimi nasıl hareket edecek?”

13 okunma — 11 Aralık 2022 19:36
“Bilim ve kültür: Hangi kültürler bilimi nasıl hareket edecek?”


Kültürler, her zaman ulusların tarihi, dil, eğitim, toplumsal davranış, inanç ve normlarını geliştirmeyi hedefleyen dinamik ve benzer şekilde aşırı sosyal yapılar arasında kilit roller oynarlar. Kültürler, bir toplumun bilimin nasıl kullanılacağı ve etkileneceği konusunda bir faktördür. Özellikle modern ve gelecek insanlar insanların eski bilimlerinin kullanılması, çok geniş kapsamlı kapsamalara sahip olmalarının bilimin bakış açısını gidererek teknolojik ilerlemeyi destekleyebileceğine dair örnekler söz konusudur.

Örneğin, Avrupa'da çeşitli kültürlerin bilim ve teknoloji alanındaki etkisi açık bir şekilde gözlenmektedir. Orta İslam dünyası ve Ortadoğu'da devlet destekli araştırma yapıları finans geçmiş ve çeşitli bilimsel ve teknolojik buluşlar inşa edilmiştir. Aynı zamanda, İslam sanatı ve mimarisinde Endüstri İktisadi Devrimi'nden önce Avrupa'da çok daha başarılı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Çin'de bilim ve bilim teknolojileri çalışmaları, adalet ve insan hakları alanında ortaya çıkan insanlık tarihindeki en önemli kültürel etkileşimlerden biridir. Çin, sosyal pozisyona egzersiz bilim merkezi olmayı sürdüren en eski ülkelerden biridir. Çin İmparatorluğu'nun yenilikleri için pek çok kültürel yol sağlayan özlü sözler ve değerleri vardır. Bazı alt kategoriler arasında, teorik ve reform yapısının etkisi vardır. Çin, modern bilim ilerlemesi ve teknolojiye yönelik amaçlardan yararlanan çeşitli sekillerde destek vermiştir.

Daha önce de görüldüğü gibi, farklı kültürlerin bilmeye etkisi oldukça açık. Hangi kültürlerin nasıl olduğunu, çeşitli toplumların dışlarına bağlı olarak bilim olarak etkilediğini gösterir. Örneğin, halk, modern sanayi devriminin getirdiği değişikliklere karşı tepkili olabilir veya evrensel değerler üzerinde bir pozit ifade edebilir. Kültür, edinim sınırlarının köşesine kadar ulaşır ve bilimin ilerlemesinde yeni yaklaşımlar bulmamıza yardımcı olabilir. Bilimin, çeşitli kültürler arasındaki farklılıkları nasıl desteklediği konusunda çok sayıda tartışma vardır. Bir çok akademisyen, fabl göstermektedir ki, kültürlerin bilime yaklaşımı büyük ölçüde çeşitli olmaktadır.

Örnek olarak, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi, çevresel etmenlerin büyük katkıları olan batı toplumları, bilimsel metodolojiyi ve yaklaşımlarını benimseyerek problemleri çözmeye ve belirli sonuçlar elde etmeye yönelmişlerdir. Bu yaklaşım, uygun ortam ve araçlar temin edilerek bilimsel süreci hızlandırmak için geliştirilmiştir.

Diğer kutlütürlerde ise, kültürün başka kısmı cereyan etmektedir. Örneğin, Çin gibi etkili olan bir çok Orta Doğu ve Asya kültürleri, ne kadar bilimsel yakışımlar kullanılsa da kültürel etmene oldukça önem vermektedir. Burada, klasik Isıklı Kitap ve eski metinlerdeki bazı kavramlar, bazal metodlar ve formüller oluşturarak çözüm arayışlarına ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik ana ideolojilerden kültürlerin ritual ve başka türlü dijlalara odaklanmaktadır.

Sonuç olarak, çeşitli kültürler ile araştırmalar gerçekleştirkende, üstünde durulması gereken husus, bilim uygulayan çeşitli kültürlerin çalışma modellerinin farkllılığıdır. Tek bir modelin çeşitli kültürlerdeki etkinliğinin test edilmesi, eksiksiz ve doğru sonuçlara ulaşmasını sağlayacaktır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli