“Büyük Keşifler: Dünya’yı Daha İyi Anlamak İçin Tarihteki En Büyük İlkeler”

Sıradaki içerik:

“Büyük Keşifler: Dünya’yı Daha İyi Anlamak İçin Tarihteki En Büyük İlkeler”

e
sv

“Büyük Keşifler: Tarihteki En Büyük İcatlar ve Buluşlar”

18 okunma — 11 Aralık 2022 22:24
“Büyük Keşifler: Tarihteki En Büyük İcatlar ve Buluşlar”


Büyük doğuranlar, insanlık tarihinde gelişme ve ilerleme için canavar katkılarda nesil çığır açmış buluş ve icatlardır. Her bir insanlığın insanlığının olumlu yöndeki etkisi, her uygarlığın yaygınlaşmasında bulunarak, anında coşmuştur.

İlk, M.Ö. üçüncü yüzyılda, o zamana kadar en bilinen büyük buluş olan Olimpiyat Oyunlarının için yapılan kalıntılardır. Olimpiyat, çeşitli şehirler arasında aralarındaki uygarlıkları ve kültürleri paylaşma oyunları için saklamatı. Üç yılda düzenlenen bu müsabakalar, Egeye'nin yansımalarının ardından hemen her yerden insanların çoğu olarak birlikte aldıkları ve dostluklarına katkıda bulundu.

İkinci olarak, M.Ö. ikinci yüzyılda ilk olarak Keops Piramidinin inşa edilmesidir. Bu meşhur İskenderiye Piramidinin inşaa edilmesi, tesisatları çok güzel bir şekilde yönetmeyi sağlamayı ve akıl yürütmeyi yönetebilmek ve yönetimlerinin toplu taşıma, mesajlaşma gibi idaresi için sistemlerin kurulmasına sebep olmuştur.

Üçüncü olarak, Orta Çağlarda İngiliz bilim adamı Roger Bacon tarafından üretilen Optik için gerekli olan yürütmedir. Bilim adamı Bacon, ya da “rüzgâr kulesi” olarak bilinen ve ışıkların bükülmesini ve böylece gözün farklı noktalarda ortaya çıkmasının şeklini algılamasını mümkün kılan Optik'in başlangıcı olmuştur. Bu işletim bir çok ölçüt bilimin kurulmasını ve uygarlığın fiziksel ilerleyişini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.

Dördüncü olarak, on altıncı yüzyılda Batı Hindistan'ın Hıristiyan dünyasını Keşfetmesi ve modern uygarlıkların kurulması olmalıdır. Batı İndiyanın taşıması, çok büyük bir anlatımı, kültürü, tarihi ve değerlerin devresini başlatan uygarlıkların çok farklı bir versiyonu insanlara tanıtmıştır.

Beşinci olarak, birinci yüzyılda James Watt tarafından icat edilen sanayi döneminin motoru olan buhar makinesi ve ilerleyen teknolojinin direncinin yaygınlaştırılmasının keşfedilmesidir. Watt'ın çalışmaları, ilerlemesinin tetikleyicisi oldu ve sanayinin ilerlemesini doğrudan hızlandıran önemli bir etkidesi oldu.

Altıncı olarak, dokuzuncu yüzyılda Julius Robert von Mayer tarafından gizli kanunu tespit edilmesidir. Fizikçi Mayer, insanların enerjisini kullanma yöntemlerine dair doğal kanunlara ışık tutmuştur. Mayer, radyoaktif yöntemler deşifre sürecinin yanı sıra, enerjiyi maddesel olarak dönüştüren en ünlü kanun olan Enerji Korunum Kanununu keşfetti.

Büyük kazanımların her biri insanlığın farklı dönemlerindeki ana hareket unsurları geçmiş ve toplum veya kültürlerin ilerleyişini hızlandırıp gelişmeyi artırmıştır. Her bir buluşmanın ayrı değerlendirilmesi gereken büyük bir başarıdır ve onun insanının ömrünü daha da arttıracağı kesindir. “Büyük Keşifler: Tarihteki En Büyük İcatlar ve Buluşlar”

Dünya tarihinde pek çok keşif gerçekleştirilmiş, tarihin akışını değiştiren büyük icatlar ve buluşlar yapılmıştır. Bunlardan bazıları insanlığın hayatında büyük rol oynayan anahtar katkılar sağlamıştır.

İlk olarak, tarihin ilk donanımı olan matematik ve fizik, ilk çağlarda bulunmuştur. Bu kaynaklar her alanda yaşamın özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Ayrıca, matematik tarihte belki de – düşüncelerimizi ve konularımızı keşfetmemize ve öğrenmemize yardımcı olan – en obje ve stratejik araçlardan birisi oldu.

İkinci olarak, insanlar tarihte sağlık alanındaki pek çok keşif ve buluşlar gerçekleştirdiler. Birçok hastalıkların sebepleri araştırıldı ve hastalıkların tedavileri geliştirilmeye başlandı. Bu keşifler arasında anestezinin bulunması, mikrobiyolojik tezahürlerin belirlenmesi, romatizmal hastalıklar ve kanserin anlaşılması ve bunlara karşı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sayılabilir.

Üçüncü olarak, daha önce bilinmeyen sıcak kaynakların keşfedilmesi sayesinde stoklu ve pil aracılığıyla elektrik üretimi basitleşti. Bu keşifler insanlığın her alanda bilimsel gelişimine önemli katkılar sağladı.

Sonuç olarak, insanlık tarihte pek çok keşif ve buluş gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında, matematiğin keşfi, sağlık alanındaki buluşlar ve elektrik konusundaki icatlar bulunmaktadır. Tüm bu keşifler hayatımızı kesinlikle değiştirmiş ve insanlık yaşamını kolaylaştırmıştır. Büyük keşifler, insanlığın kendisi üzerinde oluşturduğu ve çevresindeki barışı, rahatlığı ve huzuru sağlamak için ulaştığı bilimsel, teknolojik, sanatsal ve diğer alanlardaki gelişmelere atıfta bulunmak için kullanılan genel bir terimdir. Büyük keşiflere, tarihteki en önemli, sonuçlarından ötürü kalıcı izler bırakan icatlar ve buluşlar da dahildir.

Homo sapiens olarak insanlığın yaşamını kolaylaştıran bu büyük keşiflerin başında M.Ö 3.200 yılında nehirlerin vadilerinde bulunan Türkiye’nin Fırat ve Dicle nehirlerinde keşfedilen tarım gelmektedir. Başka insanların basitleştirilmiş devleştirilmiş çağdaş yaşamlarının başlamasına sebep olan bu ileri gerilere, insanların yiyecek üretimi açısından yol açmıştır.

İnsanlık, bu gelişmeler sayesinde ileri bir toplum haline geldikçe, çeşitli endüstriyel uygulamalar da ortaya çıktı. M.Ö 1.200 yılında Çin topraklarında bulunan ve çoğu hala etkili olan silkti büyük icat olarak bilinir. Örümceklerin öreceklerinden elde edilen lifler kullanılarak yapılan giysilerin ışıl ışıl parlamasından alınan keyif nedeniyle de büyük meşhuriyet kazandı.

Büyük icatlar arasında yer alan diğer önemli keşiflerden biri 15. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından gerçekleştirilen gerçekten kolayca iletilebilen ilk yazılı dil ve çağdaş Fransızca ortaya çıkışıdır. 16. yüzyılda Hollanda’da ortaya çıkan ilk telgraf aygıtı da tek bir mesajın anında bir noktadan diğerine gönderilmesini mümkün hale getirdi. Birbirini takip eden büyük icatlar arasında, 18. yüzyılın başında ortaya çıkan makine rüzgarı da öne çıkmaktadır.

Dönüm noktası olarak görülen büyük icatlar arasında M.S 19. Yüzyılda ortaya çıkan ve insanların yaşamlarını değiştirerek modernliğe adım atan elektrik ve daha sonra ortaya çıkardığı motorlu araçları da saymak gerekir. Beşinci yüzyılda çıkan büyük icatlar da şunlardır: 1920’de telefon, 1940’ların ortalarında Antibiyotik, 1957’de ilk uydu uzay aracının gönderilmesi ve 1984’te bilgisayar teknolojilerinin hayata geçmesi.

Bugün, çıkış noktası olarak görülen bu arayış, insanlık için büyük anlamlar taşımaktadır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve yaşam standartlarımızı iyileştirmek için önceki nesillerimizin atladığı zorlukları aşmak için çabalıyoruz.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli