İmmün sistem sağlığı

Sıradaki içerik:

İmmün sistem sağlığı

e
sv

Endüstri Devrimi

8 okunma — 24 Aralık 2022 19:48
Endüstri Devrimi

Endüstri devrimi

Sanayi Devrimi, Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük bir dönüşüm dönemiydi – el yapımı ürünlerin ve el emeğinin yerini fabrikaların, makinelerin ve buhar ve suyla çalışan makinelerin aldığı bir dönem. Bu, insanların Avrupa'da, ABD'de ve daha sonra dünyada yaşama ve çalışma şeklini değiştiren, tarihte çok önemli bir dönüm noktasıydı.

Bu devrimci değişim dönemi 18. yüzyılda başladı.inci yüzyılda İngiltere'de ve hızla Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine yayıldı.

Temel Çıkarımlar

  • Sanayi Devrimi İngiltere'de başlamış ve 18. yüzyılda Avrupa'ya yayılmıştır.
  • Yeni teknolojiler ve makineler kullanan endüstriyel üretim ve ekonomik büyümede büyük bir dönüşüm dönemiydi.
  • Diğer teknolojik yeniliklerin yanı sıra buhar gücü, demiryolları ve telgraf bu dönemde ortaya çıktı.

Sanayi Devriminin Nedenleri

Sanayi Devrimi'nin nedenleri birçok tarihçi tarafından tartışıldı. Bazıları bunun yeni teknolojilerin icadından kaynaklandığını savunurken, diğerleri bunun şehirlerde yaşayan insan sayısındaki değişiklikler ve mallara olan talebin artması gibi faktörlerden kaynaklandığını savundu.

Sanayi Devrimi başlangıçta teknolojideki gelişmeler tarafından yönlendirildi, ancak aynı zamanda azalan tarifeler, artan iç ve dış pazarlar, artan kapitalizm, artan nüfus ve kredi mevcudiyeti gibi ekonomik güçlerin de sonucuydu.

Sanayi Devriminin Sonuçları

Sanayi Devrimi'nin etkileri geniş kapsamlıydı. Verimlilikte çarpıcı artışlara, yeni endüstrilerin büyümesine, ekonomik ve işçi sınıfı yapılarında değişikliklere ve ayrıca insanların yaşam biçiminde büyük bir değişikliğe yol açtı.

Yeni teknolojilerin patlaması, ürünlerin artık her zamankinden daha hızlı, ucuz ve verimli bir şekilde yapılabileceği anlamına geliyordu. Bu, insanların çalışma biçiminde ve malların üretilme biçiminde büyük değişikliklere yol açtı. Buna ek olarak, sanayi devrimi, demiryolu sistemi ve buharlı gemiler gibi dünya çapında malların taşınmasını kolaylaştıran yeni ulaşım teknolojilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sanayi Devrimi derin bir dönüşüm zamanıydı ve dünyanın çalışma şeklini sonsuza kadar değiştirdi.

Endüstri Devrimi modern tarihin en büyük miladı olarak yerini almıştır. Devrim, 19. yüzyılda İngiltere’de başlamış ve dengeleri değiştirebilecek bir teknolojik atılıma sahne olmuştur. Endüstri Devrimi insanların yaşam ve çalışma koşullarının büyük ölçüde değişmesine ve ticari açıdan çok daha büyük denge ve üretim etkinliğine katkıda bulunmasına neden olmuştur.

Endüstri Devrimi çok farklı bileşenleri içeriyordu. Teknolojinin ilerlemesi ile sürece girdiği varsayılır. Makine çağının başlangıcı olarak kabul edilir. Ulusal ticaretin önündeki engeller de ortadan kalktı, zira endüstriyel üretimin ekonomik maliyetleri düştü. Makine üretimi, sanayi ve ticaret için yeni makineleri kolayca üretilmesine ve daha geniş bir alana operasyonun girmesi demekti.

Bu süreç aynı zamanda çevre ve toplumda büyük değişimlere de yol açtı. Yeni ve güçlü ticari entegre sistemleri iş müdürlüğüne ve toplumda çok daha üst düzey ve profesyonel ekipmana neden oldu.Toplumsal yapı oldukça büyük ölçüde değişti ve bu değişme toplumsal sınıf ayrımını daha da güçlendirdi.

Endüstri Devrimi dünya tarihinde eşsiz bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Modern dünyanın kaynağı bu devrimi ve sanayileşmeyi izleyenleri hala hissettirmektedir.

What are the symptoms of asthma?”

What are the long term effects of asthma?

The long term effects of asthma can include decreased lung function, increased risk of infection and complications, poor quality of life, increased risk of death, increased hospitalizations, and financial burden. Some of the symptoms of asthma can include coughing, wheezing, chest tightness and difficulty breathing. Shortness of breath, especially during physical activity and in cold air, can also be a symptom.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli