Gizemli Philadelphia Deneyi

Sıradaki içerik:

Gizemli Philadelphia Deneyi

e
sv

Ezoterik Savaş Nedir?

59 okunma — 06 Aralık 2022 22:36

Ezoterik Savaş

Ezoterik savaş, bir düşmanı etkilemek için psikolojik operasyonların kullanılmasını tanımlayan bir terimdir. Bu, psikolojik operasyonların (PSYOP) daha geleneksel biçimlerini içerebilir, ancak aynı zamanda siber saldırılar ve bilgi operasyonları gibi diğer yöntemleri de içerir. Bu tekniklerin kullanımı tarih boyunca belgelenmiştir, ancak ezoterik savaş sadece son zamanlarda başka bir askeri araçtan ziyade stratejik bir araç haline gelmiştir.

Ezoterik Savaşa Genel Bir Bakış

Ezoterik savaş, düşmanın iradesini ve savaşma isteğini hedef alan bir psikolojik savaş biçimidir. Ezoterik savaşı rakibinizin moralini ve iradesini etkilemek için kullanabileceğiniz birçok yol olsa da, en basit yöntemlerden biri propagandadır.

Ezoterizmin sadece insanları etkilemenin bir yolu olmadığını, aynı zamanda kendinizi başkaları tarafından manipüle edilmekten korumanın da bir yolu olduğunu anlamak önemlidir. Kendinizi korumak için ezoterik bir pratik geliştirmekle ilgileniyorsanız, ezoterik astral projeksiyon teknikleri hakkındaki bu makaleye göz atın!

Ezoterik Savaşın Teorik Temelleri

Ezoterik savaş, düşmanı yenmek için zihnin gücünü kullanan bir savaş biçimidir. Yüzyıllardır var olan bir kavramdır, ancak son zamanlarda stratejik bir araç haline de gelmiştir. Bu bölümde ezoterik savaşın zaman içinde nasıl değiştiğini ve bunu bilmenin sizin için neden önemli olduğunu tartışacağız.

Ezoterik savaşı bir askeri strateji biçimi olarak ilk kullananlar antik Yunanlılar olmuştur. Savaş başlamadan önce rakiplerinin kalplerine korku salabilirlerse, onlarla savaş alanında gerçekten savaşmak zorunda kalmadan kazanabileceklerine inanıyorlardı. Ezoterik savaş, M.Ö. 336 – M.Ö. 323 yılları arasında Makedonya kralı olarak hüküm sürdüğü dönemde Küçük Asya’nın (günümüz Türkiye’si) çoğunu fetheden Büyük İskender tarafından da kullanılmıştır

İLGİLİ İÇERİK Agartha&Shamballa Nedir? Blog

Ezoterik Savaşın Stratejik Yönleri ve Kökenleri

Ezoterik savaş, dini gruplar tarafından inançlarını, siyasi gruplar tarafından da ideolojilerini korumak için kullanılan uzun süredir devam eden bir uygulamadır. Ezoterik savaş, caydırıcılık kavramına benzer bir şekilde, ancak bireysel düzeyde düşünülebilir. Ezoterik savaş söz konusu olduğunda amaç sadece kendinizi ya da ailenizi korumak değil, aynı zamanda toplumunuzu ve evrenin genelini korumaktır.

Bugün ezoterizmden söz ettiğimizde, kökleri kadim geleneklere dayanan uygulamalardan bahsediyoruz. Bu gelenekler arasında büyü (teurji), simya, astroloji ve kehanetin yanı sıra Masonluk (bir örnek) gibi modern sistemlere dönüşen birçok başka disiplin de yer almaktadır.

Ezoterik Savaşın Taktiksel Yönleri ve Kökenleri

Ezoterik savaş, antik çağlardan beri var olan ve modern dünyada da kullanılmaya devam eden bir savaş şeklidir. Ezoterik savaşın kullanımı 5.000 yıldan daha eskiye dayanmaktadır ve kayıtlı tarihin başlangıcından önce bile çeşitli eski kültürler tarafından uygulanmıştır. Ezoterik Savaş, Çinli askerlerin Muye Savaşı olarak bilinen savaş sırasında akupunktur iğnelerini düşmanlarına karşı silah olarak kullanmaya başladıkları M.Ö. 3100 yılına kadar kullanılmıştır. Bu savaşta Çin’in Sarı İmparator Hanedanlığı’ndan (Huangdi) bir grup savaşçı, Çin’in savaşan devletler döneminden Chi You’nun (eski bir general) emri altındaki prenslerden oluşan bir ittifaka karşı yer almıştır.

Soğuk Savaş döneminde her iki taraf da rakiplerine karşı avantaj elde etmek için ezoterik savaş yöntemlerini kullanmıştır. Buna ek olarak; her iki tarafta da yabancı topraklara ajan gönderme, bu ajanların o ülkelerdeki önemli kurumlarda işe girmeleri gibi çeşitli yollarla erişim sağlamaları ve böylece düşman planlarına ilişkin askeri istihbarat amaçları için gerekli bilgileri elde etmeleri gibi siyasi casusluk taktikleri kullanılmıştır.

Ezoterik Savaşın Siyasi Bir Araç Olarak Yükselişi

Ezoterik savaşın siyasi bir araç olarak yükselişi, Jakobenlerin hem siyasi hem de askeri amaçlarla büyülü ritüelleri ve diğer ezoterik yöntemleri kullandığı Fransız Devrimi’ne kadar uzanmaktadır. Bu durum Avrupa’da bu tür uygulamaların yeniden canlanmasına yol açmış, özellikle Almanya İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’ya karşı ezoterizm olarak bilinen yöntemlerin kullanılmasında aktif rol oynamıştır.

Ezoterik savaşın askeri bir araç olarak yükselişi, Savaş Sanatı’nı yazan Sun Tzu tarafından düşmanlara karşı kullanıldığı antik Çin’e kadar geri götürülebilir. Ancak, Batılı ordular Soğuk Savaş döneminde “psikolojik operasyonlar” (PSYOPS) yapmaya başlayana kadar yaygın bir uygulama haline gelmemiştir.

Ezoterik savaşın sosyal bir araç olarak yükselişinin kökleri, 19. yüzyılın başında kitle iletişim araçlarının yükselişine dayanmaktadır: önce gazeteler, daha sonra radyo, televizyon ve internet, grupların veya bireylerin, davaları hakkında kamuoyunu şekillendirebilecek güçlü mesajlarla çok sayıda kişiye ulaşmasına olanak sağlamıştır.

Ezoterik Savaşın Etki ve Sonuçları

Ezoterik savaşın etkisinin ne olduğunu merak edebilirsiniz. Her zaman belirgin değildir. Bazı insanlar bunu fark eder, bazıları ise etmez. Etkiler ani veya gecikmeli olabilir. Örneğin, bazen biriyle tartışmaya girdiğinizde sizi birkaç gün ya da hafta görmezden gelirse, bu ezoterik savaşın onun üzerindeki etkisidir!

Ezoterik savaşın, ilk tezahüründen sonra genellikle yıllarca hatta on yıllarca süren geniş kapsamlı sonuçları vardır. Bazı durumlarda bu sonuçlar olumlu olabilir; bazı durumlarda ise olumsuz olacaktır. Bu, çatışmaya dahil olan her iki tarafın ve hatta Ezoterik Savaş’a dahil olan iki kişi arasında olanlara tanık olan ancak kendilerinin doğrudan dahil olmadığı (örneğin arkadaşlar) seyirciler gibi üçüncü tarafların eylemlerine bağlıdır.

Ezoterik Savaşın Gelecekteki Rolü ve Perspektifleri

Gelecekte ezoterik savaş uluslararası güvenlikte çok daha önemli bir rol oynayacaktır. Bunun nedeni çatışmanın doğasının değişmiş olmasıdır; geçmişte siyaset ve ideoloji tarafından yönlendirilirken, şimdi giderek artan bir şekilde dini, etnik veya kabile kimlikleri tarafından yönlendirilmektedir. Bu da devlet dışı aktörlerin devlet aktörlerine karşı görece cezasız ve düşük maliyetle faaliyet göstermeye devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu tehdide karşı koymak için devletler yaklaşımlarını hem teknolojik hem de stratejik olarak uyarlamalıdır; ezoterik savaşla mücadele edebilecek yeni teknolojiler geliştirmeli ve aynı zamanda bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarına dair uygun stratejiler geliştirmelidirler.

Ezoterik savaşın uzun bir geçmişi vardır, ancak ancak şimdi stratejik bir araç haline gelmiştir.

Ezoterik savaş siyasi etki için bir araçtır. Geleceği şekillendirmek için bir araçtır. Aynı zamanda bir kitle imha silahıdır, eğer bu şekilde kullanmak isterseniz.

Casusluk antik çağlardan beri var olmuştur, ancak ezoterik savaş yirminci yüzyılda Aleister Crowley ve Sun Tzu gibi insanlar tarafından icat edilmiştir.

Ezoterik savaş alanı gizli topluluklara, komplo teorilerine ve genel olarak okült dünyaya duyulan ilgiden doğmuştur. Ezoterik savaş, İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri istihbarat teşkilatları tarafından düşman savaşçılara ve halklara karşı yürütülen psikolojik harekat kampanyalarının bir parçası olarak geliştirilmiştir; ancak günümüzde kullanımı esas olarak hükümetler tarafından kendi sınırları dışındaki diğer uluslara veya gruplara karşı değil, kendi vatandaşlarına karşı yapılmaktadır.

Sonuç;

Ezoterik savaş, halkı etkilemek, düşman ülkelerde kaos yaratmak ve hatta savaş başlatmak için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Kullanımı zaman içinde kanıtlanmış ve etkinliği nedeniyle popülaritesi artmıştır. Ezoterik savaş, sahte bayraklar gibi propaganda taktikleri ve hatta düşman topraklarına sızan gizli ajanlar tarafından yürütülen casusluk operasyonları gibi çeşitli yöntemlerle insanların zihinlerini, duygularını ve düşüncelerini etkilemenin etkili bir yoludur

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli