uzaydaki gökadalar

Sıradaki içerik:

uzaydaki gökadalar

e
sv

İslamiyet'in ortaya çıkışı ve Arap fetihleri

24 okunma — 24 Aralık 2022 20:06
İslamiyet'in ortaya çıkışı ve Arap fetihleri

İslamiyet'in Ortaya Çıkışı Ve Arap Fethi

İslamiyet, meydana gelmesiyle birlikte, andaki son derece önemli kültürel ve siyasi değişimleri şartlandırmış ve yeni bir çağın başlangıcını temsil etmiştir. İslamiyet, 7. yüzyılda Arap yeşili olan ortak bir kişi olan Hz. Muhammed tarafından sunulmuştur.

Ortaya Çıkışı

İslamiyet, Mekke'de Araplara özel bir din olarak topluluğun duyulmasının öncesinde, Arapların Pagan köklerinden gelen din anlayışına tercih ettikleri bir din olduğunu ifade etmektedir. Günümüze kadar, İslam dininin temel inanç noktalarını koruyarak, Buharalı ve Müslümanlar arasındaki kriterlerin yaygınlığını taşımıştır. Hz.Muhammet'in kutsal kitabı olarak ilan edildi, Kur'an'ın muhafaza edilmesinin ardından, Araplar hızla Tanrı'ya ibadet etmeye ve İslamiyet'in cezalarını tutukladı.

Arap Fethi

Fetih; Özellikle Müslüman rejim teşekkülüyle ortaya çıkan kültürel, maddi ve manevi yolu, ifade etmek için kullanılan isimdir. Hz. Muhammed'in ölümünden sonraki süreçte İslamiyet'in sıklıkla ve İslamiyet hakimiyeti kuruluşunda çok önemli rol oynayan olay, Arap fetihleri ​​olarak tarihe geçmiştir. 7. ve 8. boyut boyunca Yayılan Müslüman hükümetlerin, İran, Anadolu ve Akdeniz ülkelerinin toplamındaki çok kültürlü hakimiyet düzeni aynı kavram altında parçalanmasını ifade eder. İslamiyet'in anındaki görüşün çoğu Arap fetihleriyle gerçekleşti. Özellikle, Mısır'daki Fustat döneminde Müslüman imparatorluğunun kenarları ve sonları birçok ülke tarafından kullanılması mümkün oldu.

Sonuç

İslamiyet, Buhara ve Müslümanlar arasındaki farklılıklar aynı din altında bir araya getirmek için birleşti. İslamiyet, hızlı bir şekilde Müslüman hakimiyeti altındaki alan İran ve Anadolu'dan Akdeniz'e ve üzerine kadar yayıldı. Araplar, fetih süreci İslamiyet hakimiyetini sürdürmek, tasarruf gelişmede ilerlemeye ve daha çok kültürlü bir toplum oluşturmaya yöneldiler. Arap Fethi, anında ve hala İslamiyet'in köklü devletlerini oluşturma sürecinde büyük bir rol oynamıştır.

Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen İslamiyet, 625 yılında, Mekke’de semavî bir vahiy olarak ortaya çıktı. Bu vahiy, Hz. Muhammed’in (s.a.v) dini üzerinde en büyük etkisinin olduğu bir süreçti. Hz. Muhammed İslamiyeti tüm dünyaya yaymak için 7. yüzyılda, Mekke’den çıkan ünlü Arap fetihleri sayesinde başardı.

Arap fetihleri, 632-750 yılları arasında, İslamiyeti çevresel bölgelere yaymak üzere tasarlanmış siyasi hamlelerdi. Fetihler, İslam’ın prensiplerini, İslami hükümleri ve Arap dili ve kültürünü tüm dünyaya yaymasının toplumsal ve kültürel bir yaklaşım olarak, fetihlerin oluşturulmasında önemli ölçüde yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Arap fetihleri, İslamiyet’in bir bilimsel mesaj olarak da dünyaya yayılmasını sağladı. Mekke’den çıkan ilk fetihler, fetih kesimlerini İslami liderlerin kurduğu ilim ve fikirlerinin bir parçası haline getirdi ve bu felsefeyi Arapça olarak yaydı. Fetihler ayrıca, Kitap, kefen, tesettür, kadın hakları ve diğer İslami ilkelerin değişik bölgelere dağılmasını sağladı ve İslam’la buluşan toplulukların İslami kurallara boyun eğmesini kolaylaştırdı.

Sonuç olarak, İslamiyet, 625 yılında, Hz. Muhammed (s.a.v)’in ilan ettiği semavî vahiy sayesinde ortaya çıkmış ve 7. yüzyılda, Mekke’den çıkan Arap fetihleri sayesinde dünyaya yayılmıştır. Fetihler, İslamiyet’in prensiplerini, kurallarını ve kültürünü değişik bölgelere taşıyarak, İslamiyet’i bütün dünyaya yaymıştır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli