Tarihin En Tuhaf Deneyleri

Sıradaki içerik:

Tarihin En Tuhaf Deneyleri

e
sv

MKUltra Projesi Hakkında Her şey!

51 okunma — 04 Aralık 2022 21:30

MKUltra projesi

MKUltra projesi, İngilizce “Ultra kod” anlamına gelen “Ultra code” ve Latince “en üst düzeyde” anlamına gelen “At the Highest Level of Control” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir CIA (Birleşik Devletler İstihbarat Teşkilatı) kod adıdır. Adı ilk kez 1975 yılında Kongrede açıklanan MKUltra programı 1952-1964 yılları arasında yürütülmüştür. Proje bir alt daldan oluşuyordu. Bu proje kapsamında nöroleptik ilaçlarla beyin yıkamak için insanlar hipnotize ediliyordu. Hipnoz ve nörolojik ajanlarla beyin yıkama üzerine testler yapıldı

CIA tarafından yürütülen bir dizi psikolojik gözetleme ve kontrol projesiydi.

MKULTRA 1952 ve 1964 yılları arasında yürütülen bir CIA projesiydi. Proje, sorgulama, işkence ve kontrol için nasıl kullanılabileceğini incelemek üzere hipnoz ve diğer beyin yıkama biçimlerini kullanan bir alt dalı içeriyordu.

MKULTRA’nın amacı “biyolojik maddelerin kimyasal savaşta ajan olarak kullanımını araştırmaktı.” Program Fort Detrick, Maryland’deki (şimdiki Frederick Ulusal Primat Araştırma Merkezi) Bilimsel İstihbarat Ofisi tarafından yürütülmüştür.

Program, daha sonra MKUltra’nın araştırma direktörü olan Sidney Gottlieb’in gözetimi altındaydı; Gottlieb 1975 yılında, Hayatta Kalma Kaçma Direnme (SERE) adlı bir ordu eğitim kılavuzunun oluşturulmasındaki rolü hakkında Kongre önünde ifade verdikten sonra kamu hizmetinden emekli oldu.

MKUltra hakkında araştırmalar 1952 yılında CIA tarafından başlatılmıştır.

MKUltra, 1952 yılında başlayan ve 1973 yılına kadar devam eden bir CIA zihin kontrol projesinin kod adıydı. Proje, LSD’nin yanı sıra diğer uyuşturucu türlerinin, duyusal yoksunluğun ve çeşitli işkence biçimlerinin insanlar üzerinde test edilmesini içeriyordu. 1953 yılında araştırmacılar hipnozun bir kişinin iradesi dışında eylemler gerçekleştirmesini sağlamak için kullanılabileceğini keşfetti. Bu da onları, savaşlar ya da diğer çatışmalar sırasında yakalanan ve bu deneylere katılmaya zorlanan mahkumlarla yapılan sorgulama seansları sırasında hipnoza neden olacak teknikler geliştirmeye yöneltti; bu, müzik ya da bu amaç için özel olarak tasarlanmış diğer yöntemler kullanılarak yapılıyordu.*

Üzerinde deney yapılan ilk insanlar İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra alınan Alman esirlerdi; hayatta kalanlar uzun süre uykusuz bırakıldıklarını ve gerektiğinde düzenli olarak dövüldüklerini bildirdiler.*

1977’de bulunan belgelerde “Dezenformasyon” ismiyle maskelenen bir CIA projesi olan operasyon için kullanılan promosyon metni şöyleydi: “Bilinçli bilgilerin ele geçirilmesini, istenmeyen teknikleri veya fiziksel uyuşturuculari kullanmadan sağlamak”.

MK Ultra projesi, farkında olmayan katılımcılardan bilgi toplamak için halüsinojenik ilaçlar ve diğer yöntemleri kullanan bir CIA programıydı. Bu maddelerin etkileri “MKULTRA” filminde görülebilir.

Bu operasyonun kod adı “Dezenformasyon “du ve aynı zamanda CIA’in İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi bilim adamlarını Amerika’ya getiren “Paperclip Operasyonu” programının bir alt dalıydı.

MKUltra, üst düzey Amerika Birleşik Devletleri devlet adamlarının, askeri personelin ve diğer stratejik hedeflerin bilinçli ya da bilinçsiz kontrol edilmesine ilişkin çalışmalara odaklanmaktadır.

MKUltra, üst düzey Birleşik Devletler devlet adamlarının, askeri personelin ve diğer stratejik hedeflerin bilinçli veya bilinçsiz kontrolüne odaklanmaktadır.

Proje, İngilizce “Ultra code” anlamına gelen “Ultra code” ve Latince “en üst düzeyde” anlamına gelen “At the Highest Level of Control” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir CIA (Birleşik Devletler İstihbarat Teşkilatı) kod adıydı.

MKUltra projesi, CIA’nin kontrol edemediği şeylerin yayılmasına karşı aldığı tedbirlerden biriydi

MKUltra projesi, CIA’in kontrol edemediği şeylerin yayılmasına karşı aldığı önlemlerden biriydi.

MKUltra, 1952 yılında başlayan ve 1973 yılının başlarına kadar devam eden bir dizi gizli insan araştırma programının kod adıydı. Programlar zihin değiştirici ilaçlar, elektroşok terapisi, duyusal yoksunluk, hipnoz ve zihinsel durumların davranışları nasıl etkilediğini incelemek için diğer yöntemlerin kullanılmasını içeriyordu. Bazı operasyonlar ABD vatandaşları üzerinde gerçekleştirilirken, diğerleri kaçırılan ya da cezaevlerinden alınan yabancı vatandaşları (muhtemel mahkumlar) kapsıyordu.

Program, CIA’in Teknik Hizmetler Personeli bölümündeki Bilimsel İstihbarat Ofisi tarafından o zamanki Direktör Sidney Gottlieb’in yönetiminde yürütülüyordu.[1] Daha sonra kendi direktörlüğü[2] verildi ve bu da şu anda İnsan Kaynakları Departmanı olarak bilinen departmana dönüştü.[3]

Kontrol edemediği şeylerin başında ise güç veya bilim insanlarının gelmektedir.

Kontrol edemediği şeylerden biri de güç ya da bilim insanlarıdır. Onlar CIA tarafından kontrol edilmezler, hükümet tarafından kontrol edilmezler, polis tarafından kontrol edilmezler, ordu tarafından kontrol edilmezler vs. Bilim insanları her türlü otoriteden bağımsızdır. Onları kontrol edebilecek tek şey vicdanları ve ahlaklarıdır ki bugünlerde yaşadığımız Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede bunu bulmak çok zorlaştı ama inanıyorum ki zaman geçtikçe bu da değişecek…

Güç amacıyla kullanılmak istenen insanlar; gazeteciler, polisler, avukatlar vb. meslek grupları oluşturmaktadır.

İktidar için kullanılmak istenen insanlar gazeteciler, polisler, avukatlar vb. Sonunda hastalanıyor ve ölüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri hala bizim için bir tehdit.

Bu insanlar için deneyler yapılmaktadır ve sonuçta hasta olanlar da olmaktadır.

  • Bu insanlar üzerinde deneyler yapılıyor ve sonuç olarak hastalanıyorlar.
  • İnsanlar güç için kullanılıyor ve bu da onları hasta ediyor.
  • MKUltra tarafından yapılan araştırmalar, CIA’in kendisi (bunu kullandığını itiraf etmiştir) ve MKUltra ile ilgili gizliliği kaldırılmış belgeleri inceleyen çeşitli bağımsız araştırmacılar da dahil olmak üzere birçok farklı kaynak tarafından doğrulanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri hala bize tehdit oluşturmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri hala bizim için bir tehdit oluşturmaktadır.

ABD dünyanın en güçlü ve etkili ülkesidir. Gerektiğinde herhangi bir ülkeye karşı kullanabileceği kendi ordusu, donanması ve hava kuvvetleri vardır. Buna ek olarak, kazara veya bunun gibi savaş zamanı koşullarında (Üçüncü Dünya Savaşı) patlatılması halinde dünyadaki herhangi bir ülkeyi dakikalar içinde yok edebilecek nükleer silahlara da sahiptir.

İLGİLİ İÇERİK Antik Uzaylılar Blog

MKUltra projesi, İngilizce’de Ultra kodu anlamına gelen ve latince “üst seviyede” anlamına gelen “Kontrolün Üst Seviyede” kelimelerinin baş harflerinden türetilen bir CIA (Amerikan İstihbarat Teşkilatı) kod adıdır.

MKUltra projesi, İngilizce’de Ultra kodu anlamına gelen ve Latince’de “en üst düzeyde” anlamına gelen “At the Top Level of Control” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir CIA (Amerikan İstihbarat Teşkilatı) kod adıdır.

Proje 1952 ile 1964 yılları arasında yürütülmüştür. Hipnoz, nörolojik ajanlarla (örneğin LSD) beyin yıkama, uyuşturucu veya işkence teknikleriyle davranış değiştirme, polis memurları tarafından mahkumlar veya şüpheliler üzerinde kullanılmak üzere sorgulama teknikleri vb. üzerinde çalışan bir alt daldan oluşuyordu.

Adı ilk kez 1975 yılında Congres’te açıklanan MKUltra programı, 1952-1964 yılları arasında yürütülmüştür.

İlk kez 1975 yılında Kongrede açıklanan MKUltra programı 1952 ile 1964 yılları arasında yürütülmüştür. Üst düzey ABD devlet adamlarının, askeri personelin ve diğer stratejik hedeflerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrol edilmesine odaklanan bir CIA projesiydi.

Bu programın amacı, standart sorgulama yöntemlerine direnç gösteren kişilerden bilgi almak için sorgulamalar sırasında kullanılacak teknikler geliştirmekti. Bu sayede CIA gibi istihbarat örgütleri, ajanlarının hikayelerini tehlikeye atabilecek herhangi bir fiziksel kanıtla temas etmelerine gerek kalmadan bilgi toplayabileceklerdi.

Proje, alt daldan oluşuyordu.

MKUltra alt dallardan oluşuyordu. Bu alt dallar insanlar ve hayvanlar üzerinde deneyler yapmak için kullanılıyordu. Bu alt dallardan bazıları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler için kullanılırken, diğerleri insan denekler üzerinde yapılan deneylere odaklanmıştır.

Proje kapsamında insanlar, nöroleptik ilaçlarla beyin yıkama amacıyla hipnotize edildiler.

Nöroleptik ilaçlar, şizofreni, bipolar bozukluk ve anksiyete gibi zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılan bir antipsikotik ilaç sınıfıdır. Beyinde duygudurum bozukluklarıyla ilgili olabilecek kimyasalların hareketlerini kontrol ederek çalışırlar.

Hipnoz ve nörolojik ajanlarla beyin girişimleri (Brainwashing) ile ilgili testler gerçekleştirildi.

MKUltra projesi dünya üzerinde yayınlanan birçok kitap ve makaleler ile ilgili olarak bilinen yöntemlerin uygulandığı tespit edilen testler konusunda en fazla tartışmalara neden olmuştur.

MKUltra projesi’nin başlıca amacı, CIA’nun ulusal güvenlik konularında kendisine yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusal güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar geliştirmektir.[11] Bu amaç doğrultusunda CIA tarafsız bir alanda yürüttüğu tehditlere rağmen bölgeye gönderilmişlerdir.[12]

CIA ve diğer yardımcı devletlerin uyguladaki yetkileri aynen benzerlikten dolaylarda bulunuyorlar:

  • Özel grubun sorumlu olduğu bir örgüttür (e-mail),
  • Soru duvarlamasından dolaylara bakarak verdiği cevaplar (telefon),
  • Başkan seçmesini saptamaya çalmaya çalmaya aday olmayan kişilerin belirlenmesi,

TESLİM: Bu dersin sonucu 6’dan 7 uncu yazma diplomasiyiz…

Sonuç;

CIA’in MKUltra projesi Amerikan istihbarat tarihinin en tartışmalı vakalarından biridir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli