Endüstri Devrimi

Sıradaki içerik:

Endüstri Devrimi

e
sv

Ökoloji ve Ökolojik Sistemler

11 okunma — 24 Aralık 2022 19:48
Ökoloji ve Ökolojik Sistemler

Ekolojiyi ve Ekolojik Sistemleri Anlamak

Ekoloji, canlıların ve çevreleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesidir. Koruma, sürdürülebilirlik ve küresel iklim krizimiz gibi konularla derinlemesine iç içe geçmiş olan ekoloji ve ekolojik sistemleri anlamak, gezegenimizi anlamak ve korumak için çok önemlidir.

Ekoloji nedir?

Ekoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreyle nasıl etkileşime girdiğine dair geniş bir görüş ortaya koyan geniş bir bilimsel alandır. Ekoloji ve onun içindeki alanlar (koruma bilimi veya evrimsel ekoloji gibi), organizmaların nasıl tozlaştıklarını, yavrularını nasıl dağıttıklarını, kaynaklar için nasıl rekabet ettiklerini, nasıl yiyecek topladıklarını ve diğer birçok süreci inceler.

Ekolojik Sistem Türleri

Ekolojik sistemler birkaç türe ayrılabilir:

  • karasal ekosistemler – Bunlar kara tabanlı sistemlerdir ve orman, otlak, çöl ve tundra ekosistemleri gibi örnekleri içerir.
  • Su ekosistemleri – Su ekosistemleri, nehirler, göller ve okyanuslar gibi suya dayalı tüm ekosistemlerle ilgilenir.
  • Kentsel ekosistemler – Kentsel ekosistemler, şehirlerin çevrelerindeki doğal çevreyle nasıl etkileşimde bulunduklarını ve en az bir o kadar önemli olarak onlardan nasıl etkilendiklerini araştırır.
  • Tarımsal ekosistemler – Tarımsal ekosistemler, insanların pestisitler veya gübreler kullanarak toprağı nasıl manipüle ettiğini ve bu eylemlerin sonuçlarını inceler.
  • Mağara ekosistemleri – Mağara ekosistemleri, organizmaların ışığın çok az olduğu veya hiç olmadığı ve çok özel bir sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda yaşamaya nasıl uyum sağladıklarını inceler.

Ekolojinin Önemi

Ekolojiyi anlamak birçok nedenden dolayı önemlidir. Organizmaların nasıl etkileşime girdiğini bilmek, koruma çabaları ve biyoçeşitliliği korumak için olduğu kadar, ekosistemlerin insan kaynaklı küresel iklim krizinden nasıl etkilendiğini öğrenmek için de hayati önem taşıyor. Koruma çabalarına ek olarak, ekolojiyi anlamak, kentsel çevrelerimizin çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğinin yanı sıra tarımsal ve doğal ekosistemlerde bitki ve hayvanların nasıl etkileşime girdiğini anlamada yararlı olabilir.

Ekoloji ve ekolojik sistemler karmaşık ve sürekli gelişen çalışma alanlarıdır, ancak bunların temellerini ve önemini anlamak, güzel gezegenimizi anlamak ve korumak için esastır. Ökoloji, hayvanlar, bitkiler, toprak ve insanların arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Ökoloji olarak da bilinen çevrebilim, çevremizde olan bitkisel ve hayvansal dokuların iletişimlerini, enerji akışını ve çevrede meydana gelen değişiklikleri inceler. Bu bilim dalının adını Yunanca’daki oikos logos’u oluşturuyor. Oikos logosu hayat evi veya çevre anlamına geliyor.

Ökolojik sistemler, ökoloji bilimine dayanıyor. Çevreye benzer ökolojik sistemler, doğal ekolojik sistemleri içerir, fakat insan müdahalesinin etkisi ile geliştirilmiş ökolojik sistemleride içerir. İnsanlar tarafından geliştirilmiş ökolojik sistemlerin amacı çevreye daha çok zarar verilmeden verimli sonuçlar vermektir.

Doğal ekolojik sistemler yaşam için gerekli olan iklim, bitki, hayvan ve insan etkileşimlerini kapsar. Ökologlar doğal sistemleri çoğu zaman ‘ekosistemler’ olarak adlandırır. Atmosfer, su, toprak ve yer biyo sistemleri; orman bitkileri gibi kısaca bir çok biyo sistemler arasında yer alır.

Şimdi artık, ekolojinin ne olduğunu ve ökolojik sistemlerin neye benzediğini daha iyi anlıyoruz. Ökoloji ve ökolojik sistemler bugün artık olmazsa olmazlar. Geliştirme çalışmaları için ökolojik sistemlere bakmak ve doğal yaşam akışının önündeki engellemeleri kaldırmak için çalışmak küresel iklim değişikliği ve bitkisel doku çalışmalarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için büyük önem taşıyor.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli