Enerji bileşenlerinin etkileri

Sıradaki içerik:

Enerji bileşenlerinin etkileri

e
sv

Orta Çağ Avrupası: Feodalizm ve vatikan devleti

12 okunma — 19 Aralık 2022 20:20
Orta Çağ Avrupası: Feodalizm ve vatikan devleti

Ortaçağ Avrupası: Feodalizm ve Vatikan Devleti

Avrupa'da Orta Çağ, hem Feodalizmin hem de Vatikan Devletinin yükselişini dönemin en güçlü güçlerinden ikisi olarak gördü. Her biri Avrupa kültürünü şekillendirmeye yardımcı oldu, ancak nihayetinde tarihin akışını etkileyen şekillerde çatıştı.

feodalizm

Feodalizm, Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra merkezileşmiş gücün çöküşüne bir yanıt olarak ortaya çıktı. Feodalizm altında toplum üç sosyal sınıfa ayrıldı: vasallar, lordlar ve serfler. Sadakat ve hizmet karşılığında vasallara lord tarafından toprak ve koruma verildi. Lordların güçlü bir ekonomik kontrolü ve askeri gücü vardı. Bu arada serflerin lord için çalışmaları ve onun emirlerine uymaları gerekiyordu.

Vatikan Devleti

Vatikan Devleti, Avrupa'daki Katolik Kilisesi'nin bir uzantısıydı. Avrupa halklarını Katoliklik bayrağı altında birleştirmeyi amaçlayan teokratik bir devletti. Vatikan, dini doktrin üzerinde sanal bir tekel de dahil olmak üzere muazzam bir güç verilen bir Papa tarafından yönetiliyordu. Bu, Vatikan'ın bölgesel siyaset üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlayarak feodal beyler ve diğer laik yetkililerle çatışmalara yol açtı.

Feodalizm ve Vatikan Devleti Arasındaki Çatışmalar

İkisi de bölgedeki etkilerini genişletmeye çalıştıkları için sık sık birbirleriyle rekabet halindeydiler. Vatikan dini doktrinlerini yaymaya çalışırken, feodal beyler siyasi ve askeri güçlerini kullandılar. Bu çatışmalar genellikle Avrupa tarihinin akışını etkileyen savaşlar, isyanlar ve siyasi çalkantılarla sonuçlandı.

Feodalizmin Etkisi ve Vatikan Devleti

Orta Çağ boyunca hem Feodal sistem hem de Vatikan Devleti Avrupa tarihinde belirleyici bir rol oynamıştır. Feodalizm toplum için bir yapı sağladı ve gelecek yüzyıllar boyunca Avrupa'yı şekillendirecek olan güçlü toprak sahibi ailelerin yükselişine izin verdi. Vatikan Devleti, dönemin ahlaki ve manevi temelini oluşturan dini inançlarını yaymıştır. Bu iki güç birlikte bugün bildiğimiz Avrupa'yı yarattı.

Çözüm

Avrupa'da Orta Çağ, Feodalizm ve Vatikan Devleti'nin ortaya çıkışıyla damgasını vuran büyük bir değişim ve ayaklanma dönemiydi. Bu iki güç dönem boyunca çatıştı ve her biri bölgede hakimiyet ve nüfuz için yarıştı. Nihayetinde, bugün bildiğimiz kültürü ve toplumu şekillendirerek Avrupa üzerinde kalıcı bir etki bıraktılar. Orta Çağ Avrupası, çeşitli devletleri barındıran ve demokratik olmayan bir sisteme dayanan feodal bir düzenle yönetilen bir çağdı. Feodalizm, çoklu kurumsal yapılar arasındaki güç ilişkisinin önemli bir parçasıydı; İmparatorluk ileka daha önceki merkezi hükümetlerin hegemonyasının arkasındaydı. Feodalizm, gücü bir soy, iktisadi gücü ve geçmişin yetkilileri arasındaki çatışmalarda kullanılan çoklu ve karmaşık bir netice oluşturdu. Bunun dışında, İmparatorluklarda görülen, kralların muktedir olmaları gereken bir vatandaş haklarının ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan iç ve dış çatışmalara da sahipti.

Avrupa’da orta çağlar, papalık devletinin kurulmasıyla da birlikte, yönetim sisteminin daha da kompleks birkonuma ulaşmasına neden oldu. Papa, Katolik kilisesinin en yüksek lideri olarak, gerek kral veya soylu, gerekse halka karşı siyasi ve dini açıdan bir çok haklara sahipti. Papa, savaş, haklar, vergi ve imparatorluklar arasında savaşlar yürütmek için de kullanılan çok sayıda stratejik hamleyi gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Papa devleti, insani nitelikli hukuki yönetimi korumak için orta çağ Avrupa’sında önemli bir roller oynadı.

Orta Çağ Avrupa’sının feodalizm ve Vatikan devleti üzerine kurulmuş olan siyasi veya dini açıdan kurumsal yapısı, Avrupa’yı ve uluslararası ilişkileri bir dönem istikrarlı bir sisteme dönüştürdü. Feodalizmin hegemon olarak ön planda olduğu bu gerçek çağ, yerel özerkliğe dayalı, hiyerarşik yapı içinde, hak eşitliğini arayan, imparatorluklar ve çoklu kurumsal yapılar arasındaki düzeni arttıran kısıtlı bir kurallara dayalı siyasetsel bir modelin ortaya çıkmasına yol açtı.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli