İzafiyet Teorisi (Görelilik teorisi) Nedir?

Sıradaki içerik:

İzafiyet Teorisi (Görelilik teorisi) Nedir?

e
sv

Osmanlı Tarihi

28 okunma — 30 Kasım 2022 09:29

Osmanlı Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyılda gücünün zirvesindeydi. Lozan Antlaşması ile resmen feshedildiği 1922 yılına kadar sürdü. Bu süre zarfında Osmanlılar, bir din ve kültür olarak İslam’a bağlı kalırken topraklarını Avrupa ve Asya’ya doğru genişletti.

Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyılda gücünün zirvesindeydi.

Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyılda gücünün zirvesindeydi. Tarihteki en büyük imparatorluktu ve modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından fethedildiği 1922 yılına kadar sürdü. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında bir grup Müslüman Türk aşiretinin aşiretlerini birleştirerek Konstantinopolis’te (şimdiki İstanbul) Bizans ordularını yenmesiyle başlamıştır.

Osmanlılar Mısır’dan Macaristan’a kadar uzanan bir imparatorluk kurdular; bu imparatorluğa bugün Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan olarak bilinen toprakların yanı sıra 1522’de Türkler tarafından fethedildikten sonra Yunanistan’a kaçan Rumların yaşadığı bölgeler de dahildi.

İLGİLİ İÇERİK Hitit Tarihi Blog

Sultan 2. Mehmed, Mayıs 1453’te Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i fethetti.

1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolis’i fethetti. Bizans İmparatorluğu MS 330 yılından beri varlığını sürdürmekteydi ve Büyük Konstantin tarafından kurulmuştu.

Konstantinopolis, hem iç savaş hem de Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlar gibi gruplar arasındaki dini çatışmalar nedeniyle Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada yaşadığı önemli bir kültür merkeziydi. Şehir o dönemde Hıristiyanlık için çok önemli görüldüğünden “İkinci Roma” olarak anılmaya başlandı; ancak Papa John Paul II 2000 yılında şehri ziyaret ettiğinde bu unvan Roma’ya geçti!

Rus-Türk Savaşı’nın iki ulus arasında barışı sağlayacak bir antlaşmayla sona ermesi 4 Ekim 1478’e kadar sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu, Mayıs 1453’te Konstantinopolis’i (bugünkü Türkiye’nin başkenti) fethettiği 14. yüzyılda zirveye ulaşmıştı. Ancak Macaristan ve Polonya ile yıllarca süren savaşların ardından 1526 yılına gelindiğinde Avrupa’nın büyük bir kısmının kontrolünü kaybetmişlerdi. Bu yenilgi ve toprak kaybına tepki olarak Sultan 2. Mehmed 1565 yılında Venedik’e savaş ilan etti. Bu Rus-Türk Savaşı’nın her iki ülke arasında barışçıl bir antlaşmayla sona ermesi 4 Ekim 1478’e kadar sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra nihayet tek bir ulus olarak dağıldı.

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda yenildi ve toprakları Müttefikler arasında paylaşıldı. Bu sürecin bir parçası olarak Türkiye bağımsız bir ulus olarak yaratıldı ve Almanya’nın Adolf Hitler’i (evet, o bir Türk) ile müttefik oldu.

Türkiye Cumhuriyeti 1923’ten günümüze kadar çeşitli askeri hükümetler tarafından yönetilmiş ve 1923’te Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde parlamenter demokrasiye geçmiştir.

Osmanlı geleneği Osmanlı geleneği, özellikle Türkiye’de ve yurtdışındaki Türk toplulukları arasında bugün hala varlığını sürdürmektedir.

Osmanlı geleneği, özellikle Türkiye’de ve yurtdışındaki Türk toplulukları arasında bugün hala varlığını sürdürmektedir.

Çömlekler, bugün hala kullanılan özel bir teknik kullanılarak yapılmıştır. Bu teknik nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir; çömlekler, erken çocukluk döneminden itibaren bu zanaatı öğrenen birçok insan için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyılda gücünün zirvesindeydi. Osmanlı İmparatorluğu ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra nihayet tek bir ulus olarak dağıldı.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli