Kristof Kolomb ve Macera Dolu Hayatı

Sıradaki içerik:

Kristof Kolomb ve Macera Dolu Hayatı

e
sv

Sovyetler Birliği Tarihi

55 okunma — 06 Aralık 2022 19:58

Sovyetler Birliği

Sovyetler Birliği, 1922’den 1991’e kadar varlığını sürdüren 15 cumhuriyetten oluşan bir birlikti. Sovyetler Birliği, Vladimir Lenin tarafından, her cumhuriyetin kendi toprakları ve ekonomik işleri üzerinde bir miktar egemenliğe sahip olduğu bir sosyalist cumhuriyetler federasyonu olarak kurulmuştur. Joseph Stalin’in liderliği döneminde (1924-53), onun yönetimi altında tek partili bir devlet haline geldi.

Rusya’da 1917 Ekim Devrimi ve Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ya da kısaca Ekim Devrimi olarak da bilinen 1917 Ekim Devrimi, Rusya’da Bolşevik Partisi önderliğinde gerçekleşen bir devrimdir. Bu devrim için resmi tarih 7 Kasım’dır, ancak çoğu tarihçi devrimin 6-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiği konusunda hemfikirdir. Bolşevikler Rusya’daki diğer faktörler sayesinde iktidarı ele geçirebildi: işçilerden destek alıyorlardı, o sırada Petrograd’da konuşlanmış bir ordu yoktu (gönderilmişti) ve birçok asker ya onlara katıldı ya da sempati duydu.

Ekim Devrimi’nin etkisi bugün hala hissedilmektedir; Almanya (1918-1923) ve Macaristan (1956) gibi daha sonraki devrimleri doğrudan etkilemiştir.

Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve diğer ülkelerle ilişkileri.

Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve diğer ülkelerle ilişkileri.

Sovyetler Birliği, 1922 yılında Rus İç Savaşı’nın bir sonucu olarak kurulan sosyalist bir devletti. O dönemde Vladimir Lenin’in önderliğinde birleşen 15 cumhuriyet ve özerk bölgeden oluşuyordu. Sovyetler Birliği, Marksist-Leninist ideolojiye dayanan tek parti yönetimine sahip otoriter bir hükümetle karakterize edildi. Bu tür bir hükümet, kültürden ekonomiye ve eğitime kadar toplumdaki yaşamın tüm yönlerini kontrol eden güçlü bir bürokrasinin oluşmasına yol açtı.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin kuruluşu ve gelişimi.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) eski Sovyetler Birliği’nde bir siyasi partiydi. SBKP, 1922’den 1990’a kadar Sovyetler Birliği’nin tek iktidar partisiydi ve bu sürenin büyük bir kısmında nominal olarak ideolojik bir parti olarak kaldı.

SBKP Ocak 1912’de kurulmuş olup, kökleri Vladimir Lenin ve diğer Bolşeviklerin Iskra (Kıvılcım) adlı yeni bir gazete için bir yayın kurulu kurdukları 1904 yılına kadar uzanmaktadır. Bu “parti içinde parti” çatısı altında, bir önceki kongrede kabul edilen milliyetler politikasının terk edilmesi de dahil olmak üzere önemli değişikliklerin yapılması gerektiği giderek daha açık hale geldi. İkinci Kongre Nisan 1905’te Londra’da toplandı ve o yılın başlarında Brüksel’de yapılan Birinci Kongre’de alınan kararlardan memnun olmadıkları için Şubat 1906’ya kadar yeniden toplanmamaya karar verdiler.

Kolektifleştirme ve muhalif güçlerin bastırılması da dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’nde sosyalizm ve komünizm uygulamaları.

Sovyetler Birliği komünist bir ülkeydi, ancak Sovyetler Birliği’nin diğer sosyalist ülkelerle aynı olmadığını anlamak önemlidir. Örneğin, “komünizm” kelimesi iki farklı şeyi ifade edebilir:

Birincisi, Karl Marx’ın sınıf mücadelesi ve devrim teorisine atıfta bulunur; bu teoriye göre insanlar hükümetlerini devirir ve tüm mülkiyetin kontrolünü ele geçirir. Bu durumda devlet (ya da hükümet) artık mevcut değildir çünkü bu süreçte ortadan kaldırılmıştır.

İkincisi, herkesin her şeye eşit olarak sahip olduğu (sınıfların olmadığı) durumda ne olacağını ifade eder. Bireysel düzeyde uygulandığında buna komünizm denir; ancak daha büyük ölçekte uygulandığında farklı bir şeye dönüşür: bu terimleri nasıl tanımladığınıza bağlı olarak sosyalizm veya Marksizm-Leninizm/Stalinizm.

İLGİLİ İÇERİK Paganizm ve Pagan Kültürü Blog

Lenin, Stalin, Kruşçev, Brejnev, Gorbaçov, Yeltsin ve Putin dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’nin siyasi yapısı ve liderleri.

Lenin

Lenin bir Rus devrimci ve Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) Bolşevik fraksiyonunun ana lideriydi. Rus İmparatorluğu’nun sonunu getiren ve Rusya’nın tarihinde yeni bir dönem başlatan Ekim Devrimi’ne önderlik etmiştir. Politikaları sonunda Marksizm-Leninizm olarak kodlandı ve Stalinizm olarak tanındı. Lenin hayattayken Sovyet Rusya’daki tüm hükümet organları üzerinde mutlak bir güce sahipti. Ölümünden sonra Stalin, daha sonra Çin veya Küba gibi diğer ülkelerde “Stalinist” devrimler olarak bilinecek olan tek parti yönetimini kuran yasalarda birçok değişiklik yaparak gücünü pekiştirdi. Rus Komünist Partisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında ekonomileri çöktüğünde ya da Mikhail Gorbaçov’un perestroyka politikasını takiben reformlar yapıldıktan sonra çökene kadar bu devletler üzerindeki kontrolünün çoğunu sürdürdü.

Sanayileşme, uzay yarışı ve Glasnost dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’ndeki ekonomik ve sosyal değişimler.

Sovyetler Birliği 20. yüzyılın önde gelen endüstriyel güçlerinden biriydi. Planlı bir ekonomiye sahipti ve ilk insan yapımı uydu olan Sputnik 1’in; Dünya yörüngesine çıkan ilk hayvan olan Laika’nın (köpek); uzaydaki ilk kadın olan Valentina Tereshkova’nın ve ilk kıtalararası balistik füze (ICBM) olan R-7 Semyorka’nın fırlatılması da dahil olmak üzere önemli bilimsel ve teknolojik ilerlemeler kaydetti.

Sovyetler Birliği ekonomisi, merkezi olarak belirlenen bir planın parçası olarak mal üretmek veya hizmet sağlamak için her işyerine görevler verilmesini içeren merkezi planlamaya dayanıyordu. Planlar, Vladimir Lenin’in Yeni Ekonomik Politikası (NEP) kapsamında 1921 yılında kurulan bir Sovyet planlama ajansı olan Gosplan tarafından uygulanan beş yıllık planlar aracılığıyla belirleniyordu.

Stalin 1929’da hızlı sanayileşme için Birinci Beş Yıllık Planı’nı başlattı ve bu plan hızlı bir büyümeye sahne oldu ancak aynı zamanda kolhoz çiftliklerinde uygulanan kolektifleştirme politikalarının neden olduğu kötü hasat nedeniyle Ukrayna’da milyonlarca insanın ölümüne neden olan “Holodomor” olarak bilinen yaygın kıtlığa yol açtı. Bunu, 1933’ten 1938’e kadar süren ve Stalin’in İkinci Beş Yıllık Planı olarak bilinen, ağır sanayi üretimini artırmayı amaçlayan ve Ukrayna genelinde tahıla el koyma politikalarını sürdüren bir başka Beş Yıllık Plan izlemiş, bu da [1] gibi bazı kaynaklara göre o yıllarda kişi başına düşen milli gelirde rekor artışlar olmasına rağmen öncekinden daha fazla ölümle sonuçlanmıştır.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve sonrası.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve sonrası

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması, eski Sovyetler Birliği için jeopolitik, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu makale 1985-1991 yılları arasındaki bu tarihi dönemi anlatmanın yanı sıra 1991 yılından sonra Rusya’da meydana gelen olayları da kapsamaktadır.

Çıkarımlar: Rusya 100 yılı aşkın bir süredir önemli bir sosyal güç olmuştur

Sonuç olarak, Sovyetler Birliği 100 yılı aşkın bir süre boyunca toplumsal bir güç olmuştur. Sovyetler Birliği dünyanın en büyük ülkesidir ve aynı zamanda ilk komünist devlettir. Ayrıca tarih boyunca diğer imparatorlukların ve ülkelerin parçası olan büyük miktarda toprağı da elinde tutuyordu. Birlik 11 zaman dilimini ve 23 farklı milleti kapsıyordu, bu da onu o dönemde var olan en çeşitli ülkelerden biri yapıyordu. Bu makalenin size gösterdiği gibi, Rusya 1991’deki çöküşünden çok öncesinden beri dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olmuştur; öyle olmaya devam etmelerini umalım!

Sonuç;

1917’deki Ekim Devrimi ve Bolşeviklerin Rusya’da iktidarı ele geçirmesi. Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve diğer ülkelerle ilişkileri. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin kuruluşu ve gelişimi. Kolektifleştirme ve muhalefetin bastırılması da dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’nde sosyalizm ve komünizm uygulamaları. Lenin, Stalin, Kruşçev, Brejnev, Gorbaçov, Yeltsin ve Putin dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’nin siyasi yapısı ve liderleri. Sanayileşme de dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’ndeki ekonomik ve sosyal değişimler

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli