Tarihte insanların en büyük savunmaları: Spartalıların Termopil Savaşı ve İngiltere’nin İspanya Kontu İmparatorluğu ile savaşı

Sıradaki içerik:

Tarihte insanların en büyük savunmaları: Spartalıların Termopil Savaşı ve İngiltere’nin İspanya Kontu İmparatorluğu ile savaşı

e
sv

Tarihte insanlar en büyü

16 okunma — 11 Aralık 2022 16:53
Tarihte insanlar en büyü

Tarihte insanlar en büyü
Tarihin insanları arasından en büyük olanları tespit etmek bir o kadar zor. Ancak, bu insanların zamanına karşı dayanıklılık nedeniyle de aynı zamanda gösterdikleri başarılarının beklentilerine inanırız.

Roma İmparatoru Julius Caesar bu listeden biri olarak kabul edilir. Tarihin her yönünü etkilemesi Caesar, benzerlik özellikleri kültür, ve bilim sanatına kadar uzanan bir alana yansıtmasıyla da arzu edilenler arasında yer aldı. Caesar, Roma'nın yeniden kurmasının ve Galler'deki Roma İmparatorluğunu açıklığının yanı sıra konuşma alışkanlıklarını teşvik etmesiyle de anılacak.

Babylon krallığının koruyucusu Hammurabi de en büyük insanların üzerinde yer alır. Hammurabi'nin İsrailoğullarının Kutsal Kitabı'ndaki düzenlemeleri kapsayan ilk defa bir kurumsal yönetimde toplaması, o ülkenin bu yana mevcut olan ve hala kullanılanta olan kullanımının temel yapısını oluşturur. Yasalara göre ortamın, mutfakların tükettiği tarımın ve emperyalizmin tükettikleri.

M.Ö. 12. yüzyılda İsviçre Alpleri'nde yaşamış Güney İşleri Uygulayıcılarından biri olan Gülümseme Kraliçesi adıyla bilinen bir sığır çobanı da bu listede yer alır. Bu çoban Kutsal Güney İşlerini her yerde uygulama iddia eder. Gülümseme Kraliçesi, çobanların yetiştirdiğini savunmuştur ve nihai olarak bunun kutsal kabul edildiği kabul edilmiştir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bu büyük insanların bizim bulunduğu şu anda amacından faydalandığımız kültürel mirasların anahtarıdır. Tarihteki bu insanlar mağlup edilmeksizin ölümlerine kadar başarılarını sürdürebilmek ve geleceklerini korumak için yaşama devam etmek için özverili çalışmışlardır.

Tarihin insanlar arasında, varlıklarımızı sürdürebilmemiz ve yeteneklerimizi geliştirebilmemiz için çok önemli olan büyük insanlar vardır. Kültür mirasımızın, çağdaş dünyamızın ve geleceğimizin parçası olan bu büyük insanları desteklemek ve özendirmek için her zaman çaba göstermeliyiz. Tarih boyunca insanlar hep büyük yapılar yapmaya ve büyük şeyleri gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İnsanlar din, sanat, ticaret, politika ve araştırma alanlarında ulaşmaya çalıştıkları büyük başarılarını göstermişlerdir.

Bu başarılar, kimsenin beklemediği kadar iyi bir çalışma ve büyük çaba gösterilerek elde edilmiştir. Büyük ustalar, çizimlerinde ve eserlerinde olduğu kadar, araştırmalarında, yazdıklarındaki esneklik ve değişikliklerin tümüyle kendilerinin özgünlüğüne dayanan etkileyici bir şey yaratmışlardır. Her ne kadar denizcilik, atıcılık, avcılık, hayvancılık konusunda becerilerini ispat edebilmiş olsalar da; teknolojinin gelişimine bağlı olarak insanları bir araya getiren toplumu, birlikte yaşayan çok sayıda insanların toplamıyla bağlantılı bilim, iletişim, teknoloji ve bilgi de yenilikler getirmiştir.

İnsanların teknolojik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük adımlar atabildiği açıktır. İnsanlık, tarih boyunca kendi sınırlarım ötesine gitmeyi ve değişimleri yakalamayı başarmıştır. Gelişen ve ilerleyen teknoloji; toplumsal düzenlenmeden uygarlığın ve sanatın gelişimine, insanların üstün yeteneklerini geliştirmeye ve bir araya getirmeye yardım etmiştir.

Tarihteki başarılarının arkasındaki güç; insanların kanıtsız meşgul olmalarından tutun da, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine, olanaklarını meraklarına kaptırmalarına dek tüm unsurların katılımı olmuştur. Büyük başarılar günlük hayatımızı, toplum yapımızı ve insanın sosyal ve doğal çevreyi de etkilemiştir.

Bütün bu başarılar; insanların merakı, çalışkanlıkları ve büyük çabaları sayesinde elde edilmiştir. Tarihin akışı boyunca, insanların gücü ve merakı ile ölçülemeyen çok sayıda başarıya imza attıkları görülmüştür.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli